آیا بزرگسالان می توانند قد بلندتر شوند؟

آیا بزرگسالان می توانند قد بلندتر شوند؟ برخی از افراد از قد خود ناراضی هستند و آرزو می کنند قدشان بلندتر باشد. متأسفانه برای بیشتر بزرگسالان، کار زیادی برای افزایش قد نمی توان انجام داد. بعد از 18 سالگی، اکثر ترفندهای افزایش قد حتی با تغذیه و ورزش خوب جواب نمی دهند. با این حال، …

آیا بزرگسالان می توانند قد بلندتر شوند؟ ادامه مطلب »